การแต่งกายไทย :

วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน /

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543
Subjects: การแต่งกาย -- ไทย
เครื่องแต่งกาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: GT1520 ก454 2543
Volume ล.2 Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available

SciTech, Reference

Call Number: GT1520 ก454 2543
Volume ล.2 Copy 10
Available
Volume ล.1 Copy 9
Available
Volume ล.1 Copy 7
Available
Volume ล.2 Copy 8
Available

Education, Reference

Call Number: 391.09593 ก454 2543
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available