ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา /

ธนวรรณ มณี

No Cover Image
Main Author: ธนวรรณ มณี
Format: n/a
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ –– วิจัย
การศึกษาขั้นก่อนประถม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 207 แผ่น : ภาพประกอบ