คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 :

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ /

ไพโรจน์ วายุภาพ

Main Author: ไพโรจน์ วายุภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Subjects: วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1734 พ992ค 2559
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This

Law, Stack

Call Number: KPT1734 พ992ค 2559
Copy 1
Available
Copy 1
Available