คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 :

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ /

ไพโรจน์ วายุภาพ

Main Author: ไพโรจน์ วายุภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Subjects: วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!