การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

โกวิทย์ พวงงาม

Main Author: โกวิทย์ พวงงาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Subjects: การทุจริตและประพฤติชอบในวงราชการ –– การจัดการ
การปกครองท้องถิ่น –– การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JF1081 ก952ก 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This