การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ =

Prenatal nursing care /

ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ

Other Authors: ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
Subjects: Obstetrical Nursing
การพยาบาลสูติศาสตร์.
ครรภ์ –– การพยาบาล.
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ –– การพยาบาล.
สตรีมีครรภ์ –– การพยาบาล.
Pregnancy Complications –– nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY157 ก492 2560
Copy 2
Available
Copy 10
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 6
Available