ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง /

โยะชิดะ ฮิซะโนะริ ; ผู้แปล โยซุเกะ

Main Author: ฮิซะโนะริ, โยะชิดะ
Other Authors: โยซุเกะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
Subjects: การสื่อสารระหว่างบุคคล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา
การพูด
มนุษยสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF637.C45 ฮ423ท 2560
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-7 Recall This