ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต /

สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย

Main Author: สรารักษ์ สุวรรณเสรี
Other Authors: อาคม ศรียาภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2560
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย
นักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4516 ส354ค 2560
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available