แนวคิดและเทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย /

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช

Main Author: สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์, 2561
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น -- การแปล
การแปลและการตีความ
ภาษาญี่ปุ่น -- การใช้ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL650 ส232น 2561
Copy 1
Available