การสื่อสารเคลื่อนที่จากยุคที่หนึ่งสู่ยุคที่ห้า : มุมมองของพลเมืองดิจิทัล =

Mobile communication : from 1G to 5G digital citizen perspective /

บวร ปภัสราทร

Main Author: บวร ปภัสราทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Subjects: โทรคมนาคม
การสื่อสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TK5101 บ235ก 2561
Copy 1
Available