มหาภูมิพลธรรมราชัญชลี :

ถวายธรรมราชพลี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 /

บำรุง พันธุ์อุบล

Main Author: บำรุง พันธุ์อุบล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– กวีนิพนธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 บ315ม 2560
Copy 1
Available