คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม =

Holistic physical activity learning curriculum for the elderly /

อัจฉรา ปุราคม และคณะ

Main Author: อัจฉรา ปุราคม
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2561
Subjects: กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
ศิลปกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
Holistic Health
Integrative Medicine
Health Services for the Aged
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WT18 อ498ค 2561
Copy 2
Available
Copy 1
Available