รายงานการดำเนินงาน: โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้ /

โดย เครือข่ายครููมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ; อุบล เล่นวารี, (หัวหน้าโครงการ)

No Cover Image
Main Author: อุบล เล่นวารี
Other Authors: เครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่มฉัตร, 2560
Subjects: โครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้ การติดตามผล
โครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้ การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB1060 อ832ร 2560
Copy 1
Available