ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน =

King's philosophy for sustainable development /

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586.8 ศ371 2560
Copy 1
Available