พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่ 3 : ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 =

Exhibition 3 : Thai population in the Reign of King RamaIX /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
Series: เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 471
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 –– ประชากร
พิพิธภัณฑ์ –– การจัดแสดง
ไทย –– สำมะโนประชากร
ไทย –– ประชากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LG395.B333 พ711 2560
Copy 1
Available