คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557) /

จัดทำโดย พัชรี มีนสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สำนักงาน ป.ป.ช.

No Cover Image
Other Authors: พัชรี มีนสุข, ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สำนักงาน ป.ป.ช.
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2560
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!