คุรุราชันย์ /

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ชลบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 การศึกษา
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ การศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS580.8 ค685 2550
Copy 1
Available