ไทยศึกษา /

คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ; ยุพร แสงทักษิณ, ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ยุพร แสงทักษิณ,, ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7
Subjects: วัฒนธรรมไทย
ไทยคดีศึกษา
ศิลปกรรม -- ไทย
ไทย||xความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS562 ท921 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available