รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี /

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: การพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN49.C6 ร451 2557
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available