คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเรื่อง :

กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/

วิชา มหาคุณ

Main Author: วิชา มหาคุณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
ล้มละลาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1942 ว545ค 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: KPT1942 ว545ค 2559
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available