กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน /

ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ

Main Author: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
Other Authors: สุภาภรณ์ วรอรุณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Subjects: การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลสาธารณสุข
บริการอนามัยชุมชน
Community Health Nursing
Public Health Nursing
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY106 ล246ก 2560
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Checked out Due: 2019-10-29 Recall This