การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทางอายุรศาสตร์ =

Practical managament of chronic medical disease /

บรรณาธิการ วีระศักดิ์ ศรินนภากร...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: วีระศักดิ์ ศรินนภากร,, มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะแพทยศาสตร์. โรงพยาบาลราชวิถี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2558
Subjects: โรคเรื้อรัง -- การรักษา
อายุรศาสตร์
Chronic -- Disease
Pain -- Management
Multiple -- Chronic -- Conditions
Internal -- Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB115 ก451 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available