ข้อมูลเหตุการณ์การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทยในอดีตทุกฉบับและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 /

นคร พจนวรพงษ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: นคร พจนวรพงษ์,eผู้รวบรวม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2560
Subjects: รัฐธรรมนูญ -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, -- 2475-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1743.A5 ข289 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available