พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ =

Ethical behaviors of professional nurses /

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, สมใจ ศิระกมล

Main Author: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
Other Authors: สมใจ ศิระกมล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: Ethics, Nursing
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY85 อ792พ 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available