การกำกับดูแลโฆษณา:

หลักการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา /

บุหงา ชัยสุวรรณ

Main Author: บุหงา ชัยสุวรรณ
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ดีฉัน เฮ้าส์ แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2561
Subjects: การจัดการโฆษณา
กฎหมายโฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5808.T5 บ684ก 2561
Copy 1
Available