ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข :

กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร =Research methods in public health : case studies on relationship among variables /

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ

Main Author: บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
Other Authors: พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บ.จามจุรีโปรดักส์ จำกัด, 2560
Subjects: การสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ข้อมูลและการวัดข้อมูล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Students, Public Health
Public Health
Preventive Medicine
Public Health Systems Research
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA20.5 บ471ร 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available