« Back to Record

Record Citations

APA Citation

อรพินธ์ อัจฉรานุกูล. (2558). ยาระงับปวดในทางทันตกรรม. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด.

MLA Citation

อรพินธ์ อัจฉรานุกูล. ยาระงับปวดในทางทันตกรรม. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2558.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.