รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการภูมิปัญญาทางภาษาและการสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทภาคเหนือตอนล่าง กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น (ปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2560) =

Project on Language Wisdom and Inheritance of Tai Ethnic Groups in the Lower Northern Region A New Paradigm in the Study of Thai Regional Dialects and Literatures /

อัญชลี วงศ์วัฒนา, อรทัย ชินอัครพงศ์, อัจฉรา อึ้งตระกูล

No Cover Image
Main Author: อัญชลี วงศ์วัฒนา
Other Authors: ชมนาด อินทจามรรักษ์, แก้วตา สาลีโภชน์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560
Subjects: ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- การสร้างคำใหม่
ภาษาไทย -- การผสานคำ
ภาษาไทย -- การออกเสียง
กลุ่มชาติพันธุ์ไท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 อ525ร 2560
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Humanities, Research

Call Number: PL4195.A5 อ525ร 2560
Copy 1
Available