หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย /

ปาริชาติ พุ่มขจร

Main Author: ปาริชาติ พุ่มขจร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Subjects: พันธุวิศวกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: QH442 ป554ห 2560
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH442 ป554ห 2560
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This