เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ =

Business writing /

ไลฟ์เอบีซี ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ และพลอยแสง เอกญาติ, แปล ; นัฏพล เศรษฐศิริสวัสดิ์ และสุนันท์ ลีลาผาสุข, บรรณาธิการ

Main Author: ไลฟ์เอบีซี
Other Authors: กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์,, พลอยแสง เอกญาติ,, นัฎพล เศรษฐศิริสวัสดิ์,, สุนันท์ ลีลาผาสุข,, LiveABC
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: จดหมายธุรกิจ
การเขียนทางธุรกิจ
การเขียนจดหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5718.3 ล979บ 2561
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4282
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Non-circulation