การจัดการเชิงกลยุทธ์ :

เทคโนโลยีและนวัตกรรม =

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

Main Author: ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Subjects: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ
การจัดการองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 พ992ก 2560
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available