ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน /

โดย สมชาติ จึงสิริอารักษ์

Main Author: สมชาติ จึงสิริอารักษ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: อาคารประวัติศาสตร์ –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
โบราณสถาน –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS567 ส239ป 2558
Copy 1
Available