สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร /

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร; วิไลรักษ์ แก้ววิไล, บรรณาธิการ

Other Authors: วิไลรักษ์ แก้ววิไล, มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : หจก.ภาพพิมพ์, 2561
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS570.6.S5 ส243 2561
Copy 1
Available