ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี /

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

Other Authors: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,, สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2561
Subjects: Geriatrics
Health -- Services -- for -- the -- Aged
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Aged
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: 260 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: เอกสารอ้างอิงท้ายบท
ISBN: 9786169129844