โครงการพระราชดำริ : ฝนหลวง =

The Royal Rainmaking Project /

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, เรียบเรียง ; พีริยา พงษ์สาริกัน, John Viano, แปล

Other Authors: พีริยา พงษ์สาริกัน, แปล, Viano, John,, ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
Series: ชุดศาสตร์พระราชา
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฝนเทียม
โครงการพัฒนาการเกษตร
โครงการฝนหลวง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!