โครงการพระราชดำริหญ้าแฝก =

The Vetiver Grass Project /

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, เรียบเรียง ; พีริยา พงษ์สาริกัน, John Viano, แปล

Other Authors: พีริยา พงษ์สาริกัน, แปล, Viano, John,, ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
Series: ชุดศาสตร์พระราชา
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หญ้าแฝก
การพัฒนาการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S471.T5 ค961 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: S471.T5 ค961 2560
Copy 4
Cataloging Quick Book