ศิลปะภาคเหนือ :

หริภุญชัย-ล้านนา /

สันติ เล็กสุขุม ; วรินวิตตา ดารามาตร์, บรรณาธิการ

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Other Authors: วรินวิตตา ดารามาตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: ศิลปกรรมไทย -- ไทย(ภาคเหนือ)
เจดีย์
พระพุทธรูป
ศิลปะ -- ไทย(ภาคเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2561
Copy 3
Missing Due: 2020-1-11 Recall This
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Architecture, Stack

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2561
Copy 1
Available