ศิลปะภาคเหนือ :

หริภุญชัย-ล้านนา /

สันติ เล็กสุขุม ; วรินวิตตา ดารามาตร์, บรรณาธิการ

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Other Authors: วรินวิตตา ดารามาตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: ศิลปกรรมไทย -- ไทย(ภาคเหนือ)
เจดีย์
พระพุทธรูป
ศิลปะ -- ไทย(ภาคเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 196 หน้า: ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786167767970