วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล =

MEKONG CHI MUN AND CULTURE JOURNAL

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป. ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน.
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: อุดรธานี: ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน.$bสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป. -- ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน. -- วารสาร
ลุ่มน้ำโขง -- ประวัติศาสตร์ -- วารสาร
ลุ่มน้ำชี -- ประวัติศาสตร์ -- วารสาร
ลุ่มน้ำมูล -- ประวัติศาสตร์ -- วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 1
Library use only