การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร =

Managing desirable product and corporate image & identity /

วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

Main Author: วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ โครงการตำรา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Subjects: องค์การ การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์บริษัท
ภาพลักษณ์องค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD59.2 ว276ก 2561
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Architecture, Stack

Call Number: HD59.2 ว276ก 2561
Copy 1
Checked out Due: 2021-2-1 Recall This