14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ /

ทิศนา แขมมณี

Main Author: ทิศนา แขมมณี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13
Subjects: ครู -- การเตรียมการสอน
การสอน -- การเตรียมการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2832.T5 ท512ส 2559
Copy 1
Available