พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช :

มรดกพุทธศาสนสภาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้ /

เกรียงไกร เกิดศิริ

Main Author: เกรียงไกร เกิดศิริ
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Series: หนังสือชุด พระมหาธาตุ-พระบรมธาตุในสยามประเทศ
Subjects: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร -- (นครศรีธรรมราช)
เจดีย์ -- ไทย
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- ประวัติ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA6022.N36 ก767พ 2560
Copy 1
Available