คาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดาและพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ 4 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 /

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ; บรรณาธิการ ไอยคุปต์ ธนบัตร

Main Author: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
Other Authors: ไอยคุปต์ ธนบัตร,, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2347-2411
ราชสกุล –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582.47 จ196ค 2560
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: CS1254 จ19 2560
Copy 3
Available
Copy 4
Available