จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๘๑) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ. 2310-2363) /

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7
Subjects: ทิพยรัตนกิริฎกุลินี, กรมหลวง, –– 2407-2501
จดหมายเหตุ –– ไทย
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงธนบุรี, –– 2310-2325
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ยุคแรก, –– 2325-2393
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS571 จ14 2560
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS581 จ657จ 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available