« Back to Record

Record Citations

APA Citation

เบเนดิกต์, เ., & ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา. (2557). สร้างธุรกิจอย่างไรให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ต้องการซื้อ =: How to build a business warren buffett would buy. กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชชิ่ง.

MLA Citation

เบเนดิกต์, เจฟฟ์, and ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา. สร้างธุรกิจอย่างไรให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ต้องการซื้อ =: How to Build a Business Warren Buffett Would Buy. กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2557.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.