รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ /

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558
Subjects: อุตสาหกรรม –– ไทย –– การจ้างงาน
การพัฒนากำลังคน –– ไทย
กำลังคน –– ไทย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –– ไทย
ทรัพยากรมนุษย์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, English Stack (5th Fl.)

Call Number: HB801 X6c 2015
Copy 1
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS
Volume ล.3 Copy 1
Cataloging Quick Book