การประมวลองค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี /

จัดทำโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Other Authors: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2559
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498-
โภชนาการ –– เด็ก –– อาหาร –– โภชนาการ –– การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX361.C5 ก432 2559
Copy 1
Available