คติชนวิทยาประยุกต์ =

Applied Folklore /

เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์

Main Author: เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: คติชาวบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: GR312 บ783ค 2562
Copy 1
Available