รวมบทความเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา /

โดย คณาจารย์โปรแกรมวิชาโทอเมริกันศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: สหรัฐอเมริกา -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: สนับสนุนด้านงบประมาณโดย The Asia Foundation
Physical Description: 235 หน้า : ภาพประกอบ