รวมบทความเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา /

โดย คณาจารย์โปรแกรมวิชาโทอเมริกันศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: สหรัฐอเมริกา -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: E18 ร155 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available